Harista, E. “Kesantunan Imperatif Teks Khotbah Jumat Ustaz Abu Ishaq Abdullah Nahar Dalam Majalah Asy Syariah Edisi 107 : Kajian Pragmatik”. TAWSHIYAH: JURNAL SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM, Vol. 11, no. 2, Dec. 2016, pp. 25-42, https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/taw/article/view/556.