Harista, Eva. 2016. “Kesantunan Imperatif Teks Khotbah Jumat Ustaz Abu Ishaq Abdullah Nahar Dalam Majalah Asy Syariah Edisi 107 : Kajian Pragmatik”. TAWSHIYAH: JURNAL SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM 11 (2), 25-42. https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/taw/article/view/556.