(1)
Harista, E. Kesantunan Imperatif Teks Khotbah Jumat Ustaz Abu Ishaq Abdullah Nahar Dalam Majalah Asy Syariah Edisi 107 : Kajian Pragmatik. taw 2016, 11, 25-42.