Ilyas, R. “KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH”. ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM, Vol. 1, no. 1, June 2016, pp. 19-41, doi:10.33782/asy.v1i1.603.